fbpx Tổng quan hệ thống ảo hoá máy chủ và nguyên lý hoạt động | thiết kế web Skip to main content
ảo hoá

Tổng quan hệ thống ảo hoá máy chủ và nguyên lý hoạt động

Hệ thống ảo hóa máy chủ là một công nghệ quan trọng trong lĩnh vực công nghệ thông tin, cho phép tạo ra các máy chủ ảo trên cùng một máy chủ vật lý. Đây là một cái nhìn tổng quan về hệ thống ảo hóa máy chủ:

1. Định Nghĩa Ảo Hóa Máy Chủ:

 • Ảo Hóa Máy Chủ (Server Virtualization): Là quá trình tạo ra các máy chủ ảo, chạy trên một máy chủ vật lý duy nhất. Mỗi máy chủ ảo có thể chạy một hệ điều hành và ứng dụng riêng biệt, giúp tối ưu hóa tài nguyên máy chủ và tăng hiệu suất.

2. Các Thành Phần Chính:

 • Hypervisor (VMM - Virtual Machine Monitor): Là một phần mềm hoặc phần cứng chịu trách nhiệm quản lý và triển khai máy chủ ảo. Hypervisor giúp phân chia tài nguyên vật lý và quản lý các máy chủ ảo.

 • Máy Chủ Ảo (Virtual Machine - VM): Là môi trường ảo chứa một hệ điều hành và ứng dụng giống như máy chủ vật lý.

3. Ưu Điểm Của Hệ Thống Ảo Hóa Máy Chủ:

 • Tối Ưu Hóa Tài Nguyên: Sử dụng hiệu quả tài nguyên máy chủ, giúp giảm lãng phí và tăng khả năng sử dụng CPU, bộ nhớ và lưu trữ.

 • Dễ Dàng Di Chuyển và Sao Lưu:

  • vMotion (VMware) hoặc Live Migration (Hyper-V): Cho phép di chuyển máy chủ ảo từ một máy chủ vật lý sang máy chủ khác mà không làm gián đoạn dịch vụ.
  • Sao Lưu và Phục Hồi Dễ Dàng: Sao lưu toàn bộ máy chủ ảo và khôi phục nhanh chóng.
 • Tăng Tính Khả Dụng và Bảo Mật:

  • High Availability (HA): Tự động chuyển máy chủ ảo sang máy chủ khác nếu máy chủ gặp sự cố.
  • Fault Tolerance (FT): Đảm bảo rằng nếu một máy chủ gặp sự cố, máy chủ ảo sẽ tiếp tục hoạt động trên máy chủ dự phòng.

4. Công Nghệ Ảo Hóa Phổ Biến:

 • VMware vSphere: Cung cấp nền tảng ảo hóa phổ biến, bao gồm Hypervisor (ESXi), vCenter Server, và nhiều công nghệ bổ sung như vMotion, HA, FT.

 • Microsoft Hyper-V: Cung cấp giải pháp ảo hóa trong môi trường Windows Server, có tích hợp với nền tảng Windows.

 • KVM (Kernel-based Virtual Machine): Là một giải pháp ảo hóa mã nguồn mở tích hợp sâu trong hạt nhân Linux.

5. Tích Hợp với Đám Mây (Cloud Integration):

 • Private Cloud: Tích hợp ảo hóa máy chủ trong một môi trường đám mây riêng của doanh nghiệp.
 • Public Cloud: Cung cấp dịch vụ máy chủ ảo trên đám mây công cộng từ các nhà cung cấp dịch vụ đám mây.

6. Challenges và Best Practices:

 • Challenges: Bảo mật, hiệu suất, quản lý tài nguyên, quản lý cấp phép phần mềm.

 • Best Practices: Quản lý tài nguyên chặt chẽ, tự động hóa, duy trì bảo mật, và thực hiện đánh giá hiệu suất định kỳ.

Hệ thống ảo hóa máy chủ đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa tài nguyên và quản lý hạ tầng IT một cách hiệu quả. Nó cung cấp sự linh hoạt và khả năng mở rộng, giúp tự động hóa quá trình triển khai và quản l

Nguyên lý hoạt động của hệ thống ảo hóa máy chủ có thể được mô tả qua các bước cơ bản sau:

 1. Hypervisor:

  • Hypervisor (hoặc Virtual Machine Monitor - VMM) là thành phần trung tâm của hệ thống ảo hóa máy chủ. Nó chịu trách nhiệm quản lý và phân chia tài nguyên vật lý của máy chủ thành các máy chủ ảo.
 2. Virtual Machines (VMs):

  • Mỗi máy chủ ảo chứa một máy ảo, bao gồm một hệ điều hành và ứng dụng cụ thể. VMs được tạo ra và quản lý bởi hypervisor.
 3. Hypervisor Layer:

  • Hypervisor tạo ra một lớp trừu tượng giữa VMs và tài nguyên vật lý của máy chủ. Nó chịu trách nhiệm đảm bảo rằng mỗi VM được cung cấp một phần của tài nguyên mà nó cần và không ảnh hưởng đến các VM khác.
 4. Virtualization of Resources:

  • Tài nguyên vật lý của máy chủ, bao gồm CPU, bộ nhớ, lưu trữ, và mạng, được ảo hóa và chia sẻ giữa các máy chủ ảo. Hypervisor quản lý quá trình này để đảm bảo tính tách biệt giữa các máy chủ ảo.
 5. Hypervisor Types:

  • Có hai loại hypervisor chính:
   • Type 1 (Bare-Metal): Chạy trực tiếp trên phần cứng và không cần hệ điều hành chủ (host OS). Thí dụ: VMware ESXi, Microsoft Hyper-V Server.
   • Type 2 (Hosted): Chạy trên hệ điều hành chủ và cần một hệ điều hành chủ để hoạt động. Thí dụ: VMware Workstation, Oracle VirtualBox.
 6. Emulation và Virtualization:

  • Hypervisor có thể sử dụng kỹ thuật ảo hóa phần cứng (hardware virtualization) hoặc kỹ thuật ảo hóa phần mềm (software virtualization) để tạo ra môi trường ảo. Trong trường hợp ảo hóa phần cứng, nó sử dụng tính năng ảo hóa của CPU để tăng hiệu suất.
 7. Hypervisor Management:

  • Người quản trị có thể quản lý và giám sát VMs thông qua một giao diện quản lý của hypervisor. Các công cụ như vSphere của VMware, Hyper-V Manager của Microsoft hoặc Web Console của KVM cung cấp giao diện này.
 8. Live Migration và Dynamic Resource Allocation:

  • Một số hypervisor hỗ trợ các tính năng như vMotion (VMware) hoặc Live Migration (Hyper-V), cho phép di chuyển VMs giữa các máy chủ vật lý mà không làm gián đoạn dịch vụ. Dynamic Resource Allocation tự động thay đổi cấu hình tài nguyên của VMs dựa trên yêu cầu và tình trạng hệ thống.
 9. Snapshot và Backup:

  • Hypervisor cung cấp tính năng snapshot, cho phép tạo ra bản sao của VMs tại một thời điểm cụ thể. Điều này hữu ích cho việc sao lưu và phục hồi nhanh chóng trong trường hợp cần thiết.
 10. High Availability và Fault Tolerance:

  • Một số hypervisor hỗ trợ tính năng High Availability (HA) và Fault Tolerance (FT) để đảm bảo tính khả dụng của hệ thống. HA tự động khôi phục VMs trên các máy chủ khác khi máy chủ gặp sự cố, trong khi FT giữ cho VMs tiếp tục hoạt động ngay cả khi một máy chủ gặp sự cố.

Hệ thống ảo hóa máy chủ mang lại nhiều lợi ích về tối ưu hóa tài nguyên, linh hoạt và khả năng mở rộng, giúp doanh nghiệp quản lý hạ tầng IT của mình một cách hiệu quả và linh hoạt hơn.

About

Công ty thiết kế web app chuyên thiết kế web và các dịch vụ maketing digital, seo, google adword...