fbpx Mô hình kiến trúc quản lý vCenter Server | Công ty thiết kế web Skip to main content
vcenter

Mô hình kiến trúc quản lý vCenter Server

Mô hình kiến trúc quản lý vCenter Server của VMware cung cấp một cách hiểu về cách các thành phần khác nhau tương tác và làm việc với nhau trong môi trường quản lý ảo hóa. Dưới đây là mô hình kiến trúc quản lý vCenter Server:

1. vCenter Server:

 • Chức Năng: Là trung tâm quản lý và giám sát cho môi trường ảo hóa VMware.
 • Đặc Điểm:
  • Quản lý nhiều máy chủ ESXi từ xa.
  • Cung cấp giao diện người dùng đồ họa để quản lý và giám sát tài nguyên ảo.

2. ESXi Hosts:

 • Chức Năng: Là các máy chủ vật lý chứa các máy ảo.
 • Tương Tác với vCenter:
  • Tương tác với vCenter để báo cáo tài nguyên và trạng thái.
  • Chấp nhận các tác vụ quản lý từ vCenter, chẳng hạn như triển khai VMs, di chuyển VMs, v.v.

3. vSphere Client:

 • Chức Năng: Giao diện người dùng đồ họa cho việc quản lý và giám sát môi trường ảo.
 • Tương Tác với vCenter:
  • Kết nối với vCenter Server để thực hiện các tác vụ quản lý và giám sát.

4. vSphere Web Client (Deprecated in vSphere 7.0+):

 • Chức Năng: Đây là phiên bản web của vSphere Client, cung cấp trải nghiệm quản lý ảo hóa thông qua trình duyệt web.
 • Tương Tác với vCenter:
  • Kết nối với vCenter Server để thực hiện các tác vụ quản lý và giám sát (Tính đến vSphere 7.0, vSphere Web Client đã bị deprecated).

5. vSphere APIs:

 • Chức Năng: Cung cấp các API (Application Programming Interface) cho phép các ứng dụng và công cụ bên thứ ba tương tác với vSphere và vCenter Server.
 • Tương Tác với vCenter:
  • Được sử dụng bởi các ứng dụng và công cụ để thực hiện các tác vụ tự động và tích hợp.

6. vSphere Update Manager (VUM):

 • Chức Năng: Quản lý quá trình cập nhật và vá cho máy chủ ESXi và VM Tools.
 • Tương Tác với vCenter:
  • Liên kết với vCenter để xác định cấu hình và tình trạng của máy chủ ESXi.

7. vCenter Single Sign-On (SSO):

 • Chức Năng: Cung cấp cơ chế xác thực và quản lý quyền truy cập trong môi trường vSphere.
 • Tương Tác với vCenter:
  • Quản lý xác thực và quyền truy cập cho người dùng và các dịch vụ.

8. vCenter Inventory Service:

 • Chức Năng: Lưu trữ thông tin về cấu trúc và tài nguyên trong môi trường vSphere.
 • Tương Tác với vCenter:
  • Cung cấp dữ liệu cho các giao diện quản lý như vSphere Client.

9. vCenter Database:

 • Chức Năng: Lưu trữ dữ liệu cấu hình, sự kiện, và lịch sử của vCenter Server.
 • Tương Tác với vCenter:
  • Được truy vấn và cập nhật bởi các thành phần khác của vCenter.

10. vCenter Heartbeat:

 • Chức Năng: Cung cấp khả năng failover cho vCenter Server để đảm bảo tính khả dụng.
 • Tương Tác với vCenter:
  • Theo dõi trạng thái và sự kiện của vCenter Server, và chuyển đổi sang máy chủ dự phòng khi cần thiết.

11. VMware Tools:

 • Chức Năng: Cung cấp các chức năng tăng cường và tương tác giữa VMs và hypervisor.
 • Tương Tác với vCenter:
  • Liên kết với vCenter để báo cáo trạng thái và sự kiện của VMs.

Lưu Ý:

 • Mô hình kiến trúc có thể thay đổi tùy thuộc vào phiên bản cụ thể của vSphere và các tính năng được triển khai trong môi trường cụ thể.

Nguyên lý hoạt động của hệ thống quản lý vCenter Server

Nguyên lý hoạt động của hệ thống quản lý vCenter Server trong môi trường ảo hóa VMware có thể được mô tả qua các bước chính dưới đây:

 1. Khởi Tạo và Xác Thực:

  • Người quản trị khởi động vCenter Server và bắt đầu quá trình xác thực. Trong quá trình này, dịch vụ vCenter Single Sign-On (SSO) được sử dụng để xác thực người dùng và cung cấp quyền truy cập.
 2. Quản Lý Kết Nối với ESXi Hosts:

  • vCenter Server tương tác với các máy chủ ESXi để lấy thông tin về tài nguyên, trạng thái, và cấu hình của chúng. Điều này giúp vCenter Server quản lý toàn bộ môi trường ảo, thậm chí khi có nhiều máy chủ ESXi.
 3. Giao Diện Quản Lý:

  • Người quản trị sử dụng giao diện quản lý như vSphere Client để tương tác với vCenter Server. Giao diện này cung cấp tất cả các công cụ và chức năng cần thiết để quản lý VMs, tài nguyên, và cấu hình.
 4. Quản Lý Máy Chủ Ảo (VMs):

  • vCenter Server cho phép người quản trị triển khai, di chuyển, và quản lý các máy chủ ảo (VMs) trên các máy chủ ESXi. Điều này bao gồm cả tạo mới VMs, sao lưu, phục hồi, và thậm chí việc chuyển VMs giữa các máy chủ vật lý mà không làm gián đoạn dịch vụ.
 5. Quản Lý Tài Nguyên và Tính Khả Dụng:

  • Tính năng Dynamic Resource Allocation của vCenter Server tự động quản lý và phân phối tài nguyên (CPU, bộ nhớ, lưu trữ) cho VMs dựa trên nhu cầu và ưu tiên. Các tính năng High Availability (HA) và Fault Tolerance (FT) đảm bảo tính khả dụng của các ứng dụng ảo.
 6. Cập Nhật và Bảo Dưỡng:

  • vCenter Update Manager (VUM) quản lý quá trình cập nhật và bảo dưỡng cho máy chủ ESXi và VMware Tools trên VMs. Nó cung cấp các công cụ để theo dõi và áp dụng các bản vá bảo mật và cập nhật phần mềm.
 7. Quản Lý Quyền và Bảo Mật:

  • vCenter Server quản lý quyền truy cập và bảo mật trong môi trường ảo. Người quản trị có thể xác định và kiểm soát quyền của người dùng và nhóm để đảm bảo an toàn thông tin và tài nguyên.
 8. Tích Hợp với Cơ Sở Dữ Liệu:

  • Dữ liệu của vCenter Server được lưu trữ trong một cơ sở dữ liệu (vCenter Database), giúp theo dõi trạng thái và cấu hình của các yếu tố trong môi trường ảo.
 9. Thực Hiện Các Tác Vụ Tự Động:

  • vCenter Server cung cấp API cho phép tự động hóa các tác vụ quản lý. Điều này giúp tích hợp với các hệ thống tự động hóa, giảm thiểu sự can thiệp tay và tăng tính hiệu quả của quá trình quản lý.
 10. Giám Sát và Báo Cáo:

  • vCenter Server giúp giám sát trạng thái và hiệu suất của máy chủ ESXi và VMs. Nó cũng cung cấp các công cụ báo cáo để phân tích và đánh giá hiệu suất hệ thống.
 11. Tích Hợp với Các Công Nghệ VMware Khác:

  • vCenter Server tích hợp với các công nghệ khác của VMware như vSphere Replication, vSAN, NSX, giúp tạo ra một hệ thống ảo hóa toàn diện.

Mô hình kiến trúc của vCenter Server giúp tối ưu hóa quá trình quản lý, giám sát, và duy trì hệ thống ảo hóa VMware một cách linh hoạt và hiệu quả.

About

Công ty thiết kế web app chuyên thiết kế web và các dịch vụ maketing digital, seo, google adword...