fbpx Standard Switch là gì? distributed switch là gì | thiết kế web Skip to main content
distributed-switch-la-gi

Standard Switch là gì? distributed switch là gì

Standar Switch là gì?

Trong VMware vSphere, Standard Switch là một thành phần quan trọng trong kiến trúc mạng ảo hóa. Standard Switch (vSS) cung cấp kết nối mạng ảo cho các máy ảo chạy trên các máy chủ ESXi. Dưới đây là một số đặc điểm chính của Standard Switch:

 1. Phần Cứng Ảo:

  • Standard Switch là một phần cứng ảo, có nghĩa là nó tồn tại ở mức lớp 2 (Data Link Layer) trong mô hình OSI, giống như một switch vật lý.
 2. Kết Nối Máy Ảo:

  • Máy ảo kết nối vào các port của Standard Switch, giúp chúng có thể truy cập mạng vật lý và giao tiếp với các máy ảo khác cũng như với mạng ngoại vi.
 3. Cấu Hình Tính Năng:

  • Có thể cấu hình các tính năng như VLAN, Quality of Service (QoS), teaming, và failover trên Standard Switch.
 4. Port Groups:

  • Port Groups là tập hợp các cổng mạng ảo có cùng các cấu hình. Mỗi máy ảo kết nối vào một port group.
 5. Teaming và Failover:

  • Teaming cho phép gắn nhiều card mạng vật lý vào một port group, tăng băng thông và cung cấp tính dự phòng.
  • Failover cung cấp cơ chế chuyển đổi tự động giữa các card mạng khi một card mạng gặp sự cố.
 6. Dễ Quản Lý và Triển Khai:

  • Standard Switch có thể quản lý và triển khai dễ dàng qua giao diện người dùng của vSphere Client.
standar switch

Distributed Switch là gì?

Distributed Switch (vDS) trong VMware vSphere là một thành phần mạng ảo hóa mạnh mẽ và linh hoạt, được thiết kế để quản lý mạng cho nhiều máy chủ ESXi trong một cụm máy chủ. Dưới đây là một số điểm chính về Distributed Switch:

 1. Phân Phối và Quản Lý Tập Trung:

  • Distributed Switch cung cấp giao diện quản lý tập trung, cho phép quản trị viên quản lý và cấu hình mạng cho tất cả các máy chủ trong cụm máy chủ từ một điểm duy nhất.
 2. Cấu Hình Tính Năng Mạnh Mẽ:

  • Hỗ trợ các tính năng như VLAN, Quality of Service (QoS), Network I/O Control (NIOC), Port Mirroring, và các tính năng khác giúp tối ưu hóa và quản lý mạng.
 3. Port Groups và Port Profiles:

  • Port Groups giúp quản lý cấu hình mạng cho các máy ảo.
  • Port Profiles là các mô hình cấu hình đã định trước, giúp đơn giản hóa quá trình cấu hình và triển khai.
 4. vMotion và Storage vMotion Linh Hoạt:

  • Distributed Switch hỗ trợ vMotion và Storage vMotion, giúp di chuyển máy ảo và lưu trữ một cách linh hoạt và hiệu quả.
 5. Chia Sẻ Cấu Hình:

  • Cấu hình của Distributed Switch có thể chia sẻ giữa các máy chủ ESXi trong cùng một cụm, giúp duy trì tính đồng bộ và tính nhất quán.
 6. Tích Hợp với VMware NSX:

  • Distributed Switch là một phần của cơ sở hạ tầng cho các giải pháp ảo hóa mạng cao cấp như VMware NSX, cung cấp tính linh hoạt và tự động hóa lớn hơn.

Distributed Switch thường được ưa chuộng trong các môi trường ảo hóa lớn với nhiều máy chủ ESXi, nơi tính quản lý tập trung và tính toàn diện của tính năng mạng là quan trọng.

standar switch

VMkernal là gì?

VMkernel là một phần quan trọng trong kiến trúc của VMware vSphere. Nó là một lớp phần mềm ảo hoá chịu trách nhiệm cho các chức năng quan trọng như quản lý tài nguyên mạng, truy cập máy chủ, và truyền tải dữ liệu giữa các máy chủ ảo và mạng vật lý. Dưới đây là một số điểm quan trọng về VMkernel:

 1. Quản Lý Tài Nguyên Mạng:

  • VMkernel quản lý việc truy cập tài nguyên mạng của máy chủ ESXi, bao gồm quản lý các kết nối mạng và các cấu hình mạng khác nhau.
 2. vMotion và Storage vMotion:

  • VMkernel thực hiện quy trình vMotion, cho phép di chuyển máy ảo giữa các máy chủ ESXi mà không làm gián đoạn dịch vụ.
  • Nó cũng đảm nhận vai trò quan trọng trong Storage vMotion, giúp di chuyển ổ đĩa ảo mà không làm ảnh hưởng đến tính khả dụng của ứng dụng.
 3. iSCSI và NFS:

  • VMkernel có khả năng cung cấp dịch vụ iSCSI để kết nối máy ảo đến lưu trữ iSCSI.
  • Nó cũng có thể được cấu hình để hỗ trợ Network File System (NFS) để kết nối máy ảo đến các hệ thống lưu trữ NFS.
 4. vSphere vMotion và Fault Tolerance (FT):

  • VMkernel chịu trách nhiệm cho quy trình vSphere vMotion, cho phép di chuyển máy ảo giữa các máy chủ trong một cụm máy chủ.
  • Nó cũng liên quan đến tính năng Fault Tolerance (FT) để tăng cường sự tin cậy của máy ảo.
 5. Quản Lý Khả Năng Mở Rộng:

  • VMkernel hỗ trợ quản lý khả năng mở rộng của hạ tầng ảo hóa, giúp đảm bảo tính linh hoạt và tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên.
standar switch

Ports group là gì?

Port Groups là một khái niệm quan trọng trong môi trường ảo hóa của VMware, đặc biệt là khi sử dụng vSphere Distributed Switch (vDS) hoặc Standard Switch (vSS). Dưới đây là mô tả về Port Groups:

 1. Nhóm Cổng Mạng Ảo:

  • Port Group là một nhóm cổng mạng ảo trên một Switch ảo (Virtual Switch). Nó định nghĩa cấu hình mạng chung cho một nhóm máy ảo cụ thể.
 2. Chứa Máy Ảo:

  • Mỗi Port Group có thể chứa nhiều máy ảo. Các máy ảo trong cùng một Port Group có thể giao tiếp trực tiếp với nhau thông qua mạng ảo mà không cần phải ra ngoài mạng vật lý.
 3. Cấu Hình VLAN:

  • Port Group có thể được cấu hình để hoạt động trên một VLAN cụ thể. Điều này giúp trong việc tạo ra cách phân loại và cô lập mạng ảo dựa trên VLAN.
 4. Chia Sẻ Các Tính Năng:

  • Một số tính năng mạng như chế độ Teaming, Load Balancing, và VLAN có thể được cấu hình trên cấp độ Port Group, áp dụng cho tất cả các máy ảo trong nhóm.
 5. Cấu Hình QoS (Quality of Service):

  • Port Group cũng có thể được cấu hình để hỗ trợ Quality of Service, giúp đảm bảo mức độ ưu tiên cho các loại dịch vụ và ứng dụng khác nhau.
 6. Dùng Cho vMotion và FT:

  • Trong vSphere, Port Groups thường được sử dụng để cấu hình mạng cho các tính năng như vMotion (di chuyển máy ảo) và Fault Tolerance (FT).
 7. Dễ Quản Lý và Triển Khai:

  • Port Groups có thể được quản lý và triển khai một cách dễ dàng thông qua giao diện người dùng của vSphere Client.

Link Mode là gì?

Trong ngữ cảnh của VMware vSphere, "Link Mode" thường được liên kết với cài đặt và cấu hình mạng ảo trên máy chủ ảo hoặc host ESXi. Môi trường mạng ảo trong VMware vSphere cung cấp các tùy chọn đa dạng để kết nối các máy chủ ảo với mạng vật lý hoặc với các máy chủ ảo khác. "Link Mode" là một trong những thuộc tính quan trọng trong cấu hình mạng ảo.

Dưới đây là một số "Link Modes" chính trong ngữ cảnh của VMware vSphere:

 1. Bridged Mode:

  • Trong chế độ này, mạng ảo của máy chủ ảo được kết nối trực tiếp với mạng vật lý. Máy chủ ảo có thể giao tiếp trực tiếp với các thiết bị trong mạng vật lý, giống như một máy tính vật lý.
 2. NAT Mode (Network Address Translation):

  • Trong chế độ này, máy chủ ảo sử dụng địa chỉ IP của mạng vật lý thông qua quá trình NAT. Điều này giúp giấu địa chỉ IP thực sự của máy chủ ảo và cho phép nhiều máy chủ ảo chia sẻ một địa chỉ IP ngoại vi.
 3. Host-Only Mode:

  • Trong chế độ này, mạng ảo chỉ kết nối với các máy chủ ảo khác trên cùng một máy chủ vật lý. Các máy chủ ảo trong chế độ host-only không thể giao tiếp trực tiếp với mạng vật lý.
 4. Custom Mode:

  • Chế độ tùy chỉnh cho phép người quản trị tự định nghĩa cấu hình mạng cho máy chủ ảo, bao gồm việc xác định cách kết nối với mạng vật lý.

Cài đặt "Link Mode" trong VMware vSphere thường được thực hiện thông qua cấu hình của mỗi mạng ảo trên host ESXi hoặc môi trường quản lý vSphere. Qua đó, người quản trị có thể tinh chỉnh cách kết nối và tương tác của máy chủ ảo với mạng xung quanh.

Điểm khác nhau giữa Standard Switch (vSS) và Distributed Switch (vDS):

Standard Switch (vSS) và Distributed Switch (vDS) là hai loại switch mạng trong môi trường ảo hóa VMware vSphere. Dưới đây là các khác nhau chính giữa chúng:

1. Phạm Vi Quản Lý:

 • Standard Switch (vSS):
  • Quản lý cấu hình và các tác vụ trên một máy chủ ESXi cụ thể.
 • Distributed Switch (vDS):
  • Quản lý cấu hình và các tác vụ trên một cụm máy chủ ESXi (cluster), cho phép quản lý tập trung và đồng bộ hóa.

2. Cấu Hình và Quản Lý:

 • Standard Switch (vSS):
  • Cấu hình độc lập trên mỗi máy chủ ESXi.
  • Yêu cầu cấu hình riêng lẻ trên mỗi host.
 • Distributed Switch (vDS):
  • Cấu hình tại mức cụm máy chủ ESXi, đồng bộ hóa cấu hình trên tất cả các máy chủ ESXi trong cụm.
  • Tích hợp với vCenter Server để quản lý tập trung.

3. Đồng Bộ Hóa Cấu Hình:

 • Standard Switch (vSS):
  • Không có đồng bộ hóa cấu hình giữa các máy chủ ESXi.
 • Distributed Switch (vDS):
  • Cấu hình được đồng bộ hóa trên tất cả các máy chủ ESXi trong cụm.

4. Tính Năng Load Balancing:

 • Standard Switch (vSS):
  • Hỗ trợ load balancing cơ bản.
 • Distributed Switch (vDS):
  • Cung cấp các chức năng load balancing nâng cao để tối ưu hóa tài nguyên mạng.

5. Tính Linh Hoạt:

 • Standard Switch (vSS):
  • Thích hợp cho các môi trường nhỏ hoặc không yêu cầu tính linh hoạt cao.
 • Distributed Switch (vDS):
  • Được thiết kế cho các môi trường lớn, có tính nhất quán và linh hoạt cao.

6. Quản Lý Điểm Kết Nối:

 • Standard Switch (vSS):
  • Quản lý kết nối trực tiếp với mỗi máy chủ ESXi.
 • Distributed Switch (vDS):
  • Quản lý kết nối thông qua vCenter Server.

7. Môi Trường Cụm Máy Chủ:

 • Standard Switch (vSS):
  • Thường được sử dụng trong các môi trường nhỏ hoặc không yêu cầu tính nhất quán và đồng bộ hóa.
 • Distributed Switch (vDS):
  • Là lựa chọn ưu tiên trong các môi trường lớn, đòi hỏi tính nhất quán và đồng bộ hóa cao.

8. Khả Năng Tích Hợp với NSX:

 • Standard Switch (vSS):
  • Tích hợp với NSX, nhưng yêu cầu nhiều công việc cấu hình hơn.
 • Distributed Switch (vDS):
  • Tích hợp tốt với NSX và cung cấp tính nhất quán trong quản lý mạng.

Kết Luận:

Distributed Switch là một giải pháp mạng ảo phức tạp và linh hoạt hơn, đặc biệt thích hợp cho các môi trường lớn hoặc yêu cầu đồng bộ hóa và quản lý tập trung. Standard Switch thích hợp cho các môi trường nhỏ và không yêu cầu tính nhất quán cao giữa các máy chủ ESXi.

About

Công ty thiết kế web app chuyên thiết kế web và các dịch vụ maketing digital, seo, google adword...